Jemná mechanika

Vedle vynikajících mechanických vlastností polyuretanu jsou tu také velice flexibilní výrobní možnosti, které se využívají v této oblasti strojírenství a v jemné technice. Dokážeme vyrobit jednotlivé kusy, malé série dílů, ale i komplexní zařízení ve velkých sériích – tak rozmanité jsou oblasti využití, tak velká je škála produktů, vyrobených přesně na míru podle požadavků v této oblasti:

Unášeče | Posouvací válečky a kola | Přidržovací kola | Hnací kola a válce | Pružící prvky | Tlumiče | Tvarované těsnění | Profilové stěrače | Přířezy | Polotovary | Spojkové elementy | Vodící prvky | Kluzná lože