Impressum:

 

Informační povinnost podle §5 zákona o elektronickém obchodování, §14 obchodního zákoníku, §63 živnostenského řádu a zveřejňovací povinnost podle §25 zákona o veřejných sdělovacích prostředcích

asma gmbh
Gmünder Straße 229
3970 Weitra,
 Tel: +43 (0) 2856-5011, 
Fax: +43 (0) 2856-5012
e-mail: office@asma.at – 
www.asma.at

DIČ: ATU56107000
IČ: 228006d
Rejstříkový soud: Krems

Majitelka společnosti: 
Ing. Claudia Steininger
Jednatel: Ing. Thomas Brandeis
Vedoucí výroby: 
Markus Wiesmeier

Založení roku 1980 Maxem Aspelmayrem jako 
fyzická osoba, dnes rodinná společnost ve 2. generaci, aktuálně s cca 140 zaměstnancise sídlem ve Weitře v Rakousku a dalšími pobočkami v Polsku a České republice

Tato domovská stránka byla vytvořena pomocí designu „Divi Elegant Themes“ od Evy Brandeis a Jakoba Kastnera

Obrázky: asma GmbH, Shutterstock

Informace o online řešení sporů: Spotřebitelé mají možnost adresovat stížnosti na platformu pro online řešení sporů EU: http://ec.europa.eu/odr. Případnou stížnost můžete adresovat rovněž na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Vyloučení záruky

Toto vyloučení záruky je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které bylo odkázáno na tuto internetovou stránku. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, již neodpovídaly nebo zcela neodpovídaly platné právní úpravě, není tím dotčen obsah a platnost ostatních částí tohoto dokumentu.

Ručení za obsah této internetové stránky

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální pečlivostí. Přesto nemůžeme převzít žádné ručení za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb jsme odpovědní za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými zákony. Nejsme však povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které svědčí o nezákonné činnosti. Povinnosti k odstranění nebo zablokování použití informací podle obecných zákonů zůstávají tímto nedotčeny. Ručení je však z toho hlediska možné až od okamžiku zjištění konkrétního porušení zákona. Jakmile takováto porušení zjistíme, pak tento obsah okamžitě odstraníme.

Ručení za odkazy na internetové stránky třetích osob

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky. Na obsah těchto externích internetových stránek nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme za tento externí obsah přijmout žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Propojené stránky byly v době vytvoření odkazu zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. V době, kdy byl odkaz vytvořen, nebyl zjištěn žádný nezákonný obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není bez konkrétního důkazu o porušení přiměřená. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, budou tyto odkazy okamžitě odstraněny.

Autorská práva

Provozovatelé těchto internetových stránek se snaží vždy dodržovat autorská práva ostatních nebo používat vlastní vytvořená díla a díla bez licencí. Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem stránek podléhají autorským právům. Rozmnožování, úpravy, distribuce a jakékoli použití textů, obrázků a příspěvků na webových stránkách www.asmapur.cz vyžaduje písemné svolení společnosti asma GmbH Weitra.