Technické povlaky

Technické povlaky na bázi polyuretanu (PUR) se uplatňují především v nánosu do nejrůznějších van, koreb, žlabů, transportních nádob, skluzů, trychtýřů a mnoha dalších oblastech. Polyuretanový nános můžeme na dílce nalévat nebo také nastřikovat. Ve výjimečných případech můžeme provést nástřik přímo u zákazníka pomocí mobilního nástřikového zařízení.

Vysoce otěruvzdorné povrchy pro technické aplikace v průmyslu a strojírenství. Chemicky napojené na kovový podklad litím resp. nástřikem.